• බහුවාර්ෂික වැල් ශාකයකි.
  • රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට සමත්.
  • සෙංගමාලය, තුවාල, ඉදිමුම්, කැස්ස, උණ, අක්මාවේ ආබාධ, ඇදුම, ලය පීනස, මුඛ රෝග, රක්තහීනතාවය, පෝෂණ ඌණතා, ලාඳුරු ආදී රෝග රැසක් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට මෙම ශාකයේ කොළ, ගෙඩි ඇතුළු සම්පූර්ණ ශාකයමත් යොදා ගනී.
  • වේදනා නාශකයකි.
  • කුසගිනි වඩවයි.
  • ශරීරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කර ගැනිමේ හැකියාව පවතී.

Write a review

Please login or register to review

කෝවක්කා/KOWAKKA/ (Coccinia grandis) කොළ

  • Product Code: leaf
  • Availability: 1000
  • Rs.30.00


This product has a minimum quantity of 100

Related Products

බෙහෙත් නෙල්ලි - Phyllanthus emblica

බෙහෙත් නෙල්ලි - Phyllanthus emblica

Botanical name:-Phyllanthus emblicaFamily name:-EUPHORBIACEAEEnglish name-Indian gooseberrySinhala n..

Rs.60.00

තිප්පිලි - Peperomia ellucida - Dhiya Thippili - Thippili

තිප්පිලි - Peperomia ellucida - Dhiya Thippili - Thippili

සාමාන්‍යයෙන් 45cm පමණ උසයන වාර්ෂික පැළෑටියකි. ලා කොළ පැහැති හෘදයාකාර පත්ර බොහෝ සේ මාංසලය. කඳෙහි විනි..

Rs.0.00

polpala - Aerva lanata  - පොල් පලා කොළ, මල්, මුල්

polpala - Aerva lanata - පොල් පලා කොළ, මල්, මුල්

අමුවෙන් සැපයිය හැක...

Rs.20.00

කෝවක්කා ගෙඩි/KOWAKKA friut/Coccinia grandis

කෝවක්කා ගෙඩි/KOWAKKA friut/Coccinia grandis

‍ඖෂධ සඳහා අමු ගෙඩිි සැපයිය හැක.මෙම ශාකයේ කොළ, ගෙඩි ඇතුළු සම්පූර්ණ ශාකයමත් යොදා ගනී. කෝවක්කා වේදනා නා..

Rs.20.00

Tags: කෝවක්කා/KOWAKKA/ (Coccinia grandis) කොළ